Analyser

Dyrkning av fæcesprøver

07.06.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om bakteriell gastroenteritt eller enterokolitt, enten som primærdiagnostikk eller etter positiv PCR analyse.

 

Se også Gastroenteritt

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve må sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare.

Prøve bør oppbevares i kjøleskap og sendes så raskt som mulig til utførende laboratorium

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning av tarmpatogene bakterier.

Svar 

Vanligste etiologiske agens:

Standard dyrkningsanalyse omfatter dyrkning for å påvise Salmonella, Campylobacter, Yersinia og Shigella. De to førstnevnte er de vanligste årsakene til bakteriell gastroenteritt i Norge.

Analyse med tanke på å avdekke andre tarmpatogene bakterier kan være aktuelt ved spesielle kliniske opplysninger eller ved ønske fra rekvirent.

Dette gjelder:

  • Ulike varianter av tarmpatogene Escherichia coli
  • Aeromonas species
  • Plesiomonas shigelloides
  • Vibrio cholerae og andre Vibrio-arter

 

Kliniske opplysinger som kan medfører utvidet analyse er:

  • Blodig diaré (enterohemoragiske E. coli (EHEC))
  • Gastroenteritt etter inntak av sjømat (Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio-arter)
  • Kraftig vandig diaré i kombinasjon med antatt smittested i land der kolera er endemisk (V. cholerae)
  • Langvarig diaré (> 14 dager) hos barn (enteropatogene E. coli (EPEC))

Svartid 

Negative prøver: vanligvis 2-3 døgn.
Positive prøver: vanligvis 3-5 døgn.

Merknader 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.