Analyser

Legionella DNA

28.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella dyrkning og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæske, Indusert sputum, Ekspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier, feks. pleuravæske, lungebiopsi, lungeautopsi.

 

Negativ test fra øvre luftveier utelukker ikke Legionella pneumoni

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk - undersøkes med test for Legionella pneumophilia og med pan-Legionella test som vil finne alle Legionella species.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

Positiv eller svak positivt resultat betyr at det er påvist Legionella DNA i pasientprøven.

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni
  • Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske, andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon, de resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

Funn av slekten Legionella er nominativt meldepliktig til MSIS.