Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Orthopoxvirus DNA

05.12.2023Versjon 2.4Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

  • Vesikkelinnhold eller Sårsekret i virustransportmedium*.
  • Andre prøvematerialer som luftveismateriale, blod og urin etter avtale med laboratoriet.

 

Minimum 200 µL

 

*Anbefalt er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi/ blemmetak/ hudavskrap er alternative prøvematerialer.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering foreløpig ikke tilgjengelig

Vennligs bruk papirrekvisisjon med tydelig angitt klinisk informasjon og godt merket prøvebeholder (viktig for HMS).

 

Ved ønske om analyse må avdelingen kontaktes telefonisk for avtale:

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Orthopoxvirus DNA og Variolavirus DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

Etter avtale. Svartid vanligvis i løpet av 1-2 virkedager

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert