Analyser

Toxoplasma gondii IgM

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell/primær infeksjon med Toxoplasma gondii.

 

Se Toxoplasma gondii.

 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgM-analyse i tillegg til standard, automatisert IgM-analyse. Alternativ toxoplasma IgM-analyse er indisert:

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgM-analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi termindato/svangerskapslengde hos gravide.

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund

 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgG analyse, IgA og aviditet

 

Undersøkelse ved Rikshospitalet er indisert

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgG analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

 

Leger ved laboratoriet i HMR vil plukke ut tilfellene som bør undersøkes ved ref.lab, og sørge for at disse blir videresendt.

Svar 

Negativ / Positiv

Svaret kommenteres normalt av lege.

Svartid 

Standard analyse: 1 virkedag.

Alternativ analyse (Rikshospitalet) : 1-8 virkedager.

Tolkning