Analyser

Zikavirus RNA

12.05.2021Versjon 1.1

Indikasjon 

Opphold i land med Zikavirus og symptomer på zikafeber, Guillain-Barrés syndrom eller andre nevrologiske komplikasjoner.

Prøvemateriale 

Fullblod eller urin.