Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
06.04.2022Versjon 1.1Forfatter: Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-04-06

Merknader 

Se Hasteprøver for logistikk rundt ø-hjelpsprøver.

Sykdomsbilder 

Generelt er dette alvorlige og ofte livstruende infeksjoner som kan progredierer raskt og omfatte subkutant vev og fascier (nekrotiserende fasciitt), eventuelt også muskulatur som ved myositt og myonekrose.

 

Nektrotiserende fasciitt kan deles som følger:

Type 1: Polymikrobielle infeksjoner med både aerobe og anaerobe bakterier, bl a Staph. aureus, streptokokker, E. coli og andre Enterobacteriales, Bacteroides sp., Clostridium sp., Prevotella sp. mv.

Fournier`s gangren kan opptre som en nekrotiserende fasciitt i perineum og genitalia.

 

Type 2: Monobakterielle infeksjoner, oftest forårsaket av Streptococcus pyogenes (betahemolytiske streptokokker gr. A; GAS). Av og til kan også Staphylococcus aureus påvises.

 

Type 3: Enkelte referanser angir type 3 (nekrotiserende fasciitt, cellulitt) som forårsaket av vannbårne bakterier som Vibrio vulnificus og andre Vibrio sp., Shewanella putrefaciens eller Aeromonas hydrophila.

 

I sjeldne tilfelle kan nekrotiserende fasciitt skyldes andre bakterier som Serratia marcescens eller Elisabethkingia meningoseptica.

 

Pyomyositt skyldes oftest Staphylococcus aureus (i sjeldne tilfelle Streptococcus pyogenes). Hyppigst i tropiske strøk. Kan skyldes traume eller hematogen spredning, gjerne med abscessdannelse i muskultaturen.

 

Gassgangren (myonekrose) er en raskt progredierende infeksjon i muskulatur, ofte etter penetrerende traume. Skyldes oftest Clostridium perfringens, sjeldnere andre Clostridium sp. (bl a Clostridium septicum, Clostridium novyi).

 

Se også Nekrotiserende fasciitt (Håndbok i infeksjonsmedisin, OUS)

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om nekrotiserende bløtdelsinfeksjon.

Aktuelle analyser 

 

Der dyrkning er negativ (f eks pga forutgående antibiotikabehandling): Bakterie sekvensering