Analyser

Syfilis reagin test (RPR)

  Sendeprøve: St.Olav hospital
23.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

Syfilis reagin test påviser cardiolipinantistoffer og brukes som et mål for sykdomsaktivitet og for oppfølging av behandling.

Prøvemateriale 

Utførende laboratorium 

St.Olavs Hospital

Svar 

Negativ / Positiv (inkludert titerverdi og kommentar).

Ved kontroll av behandlingsrespons bør RPR titerverdi sammenlignes med verdi i serum fra før oppstart behandling. Gammelt serum skal kjøres parallelt med nytt serum. Oppgi derfor alltid tidspunkt for behandling på rekvisisjonen.

Svartid 

1-7 virkedager.

Tolkning 

Resultatene vurderes og tolkes av lege. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de serologiske syfilisanalysene.