Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kontaktinformasjon

01.07.2022Versjon 1.13

Generelt 

For informasjon om avdelingens åpningstider, se Åpningstider

For spørsmål om prøvesvar på SARS-CoV-2 vennligst ring MIK koronatelefon 90187701. Telefonen er betjent kl. 08 til 22 mandag-fredag

Telefonnummer, lokalisasjon Ullevål 

Enhet/seksjon Telefon laboratoriet Telefon lege (legekonferering)

Enhet for felles eksternt prøvemottak (prøvesvar, logistikk, transportmedier, generelle henvendelser)

22 11 88 25
Enhet for bakteriologi 22 11 88 30 22 11 88 28*
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi 22 11 88 45*** 90 15 77 30**
Enhet for serologi 22 11 88 58 90 15 77 30**
Seksjon for utvikling 22 11 88 47
Seksjon for kontroll og produksjon 22 11 88 44

Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR) (Pandemilab Ullevål)

22 11 82 01

 

* Telefonen er betjent kl. 08 til 22 på hverdager og kl. 08 til 16 på helg- og helligdager for legekonferering innen bakteriologi (og SARS-CoV-2 etter kl. 16).

** Telefonen er betjent kl. 08 til 16 på hverdager for legekonferering innen virologi (inkludert SARS-CoV-2) og serologi.

*** Telefonen er betjent hverdager kl. 08.00 til 15:30, utenom ordinær åpningstid kan enheten kontaktes på tlf 90256341 For spørsmål om hasteprøver, se SARS-CoV-2 RNA Hurtigtest

Telefonnummer, lokalisasjon Rikshospitalet 

Enhet/ seksjon

Telefon

Laboratoriet

Telefon lege

(legekonferering)

Ekspedisjon

(generelle henvendelser)

23071100
Enhet for bakteriologi 23071125

23071124/

90633794*

(calling fra RH 26674)*

Enhet for virologi og

infeksjonsimmunulogi

23071099

23071101/

90628040

*Utenom orinær åpningstid kan vakthavende lege kontaktes for henvendelser om øyeblikkelig hjelp på telefon (95782477).

Adresse og e-post 

Felles e-postadresse til avdelingen: mikrolab@ous-hf.no

 

Avdelingsleder: Fredrik Müller

Tlf.: 23 07 11 61 (Rikshospitalet)

E-post: fmuller@ous-hf.no

 

Postadresser:

Avdeling for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus HF

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser 

Lokalisasjon Ullevål:

Kirkeveien 166

Bygg 25, Inngang Thulstrups gate

(Lenke GoogleMaps)

 

Lokalisasjon Rikshospitalet:

Songsvannsveien 20

Bygg B, 3. etasje

(Lenke GoogleMaps)