Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Åpningstider og kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

02.01.2023Versjon 1.17

Generelt 

For informasjon om avdelingens åpningstider, se Åpningstider

 

Telefonnummer, lokalisasjon Ullevål 

Enhet/seksjon Telefon laboratoriet Telefon lege (legekonferering)

Enhet for felles eksternt prøvemottak (prøvesvar, logistikk, transportmedier, generelle henvendelser)

22 11 88 25
Enhet for bakteriologi 22 11 88 30 22 11 88 28*
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi 22 11 88 45*** 90 15 77 30**
Enhet for serologi 22 11 88 58 90 15 77 30**
Seksjon for utvikling 22 11 88 47
Seksjon for kontroll og produksjon 22 11 88 44

 

* Telefonen er betjent kl. 08 til 22 på hverdager og kl. 08 til 16 på helg- og helligdager for legekonferering innen bakteriologi.

** Telefonen er betjent kl. 08:30 til 15:30 på hverdager for legekonferering innen virologi og serologi.

*** Telefonen er betjent hverdager kl. 08.00 til 15:30, og lørdager kl. 08.00 til 15.30 i luftveissesongen. For spørsmål om hasteprøver, se Hasteprøver

Telefonnummer, lokalisasjon Rikshospitalet 

Enhet/ seksjon

Telefon

Laboratoriet

Telefon lege

(legekonferering)

Ekspedisjon

(generelle henvendelser)

23 07 11 00
Enhet for bakteriologi 23 07 11 25

23 07 11 24 / 90 63 37 94*

(calling fra RH 26674)*

Enhet for virologi og

infeksjonsimmunulogi

23 07 10 99

23 07 11 01 / 90 62 80 40

*Utenom orinær åpningstid kan vakthavende lege kontaktes for henvendelser om øyeblikkelig hjelp på telefon (95 78 24 77).

Adresse og e-post 

Felles e-postadresse til avdelingen: mikrolab@ous-hf.no

 

Avdelingsleder: Fredrik Müller

Tlf.: 23 07 11 61 (Rikshospitalet)

E-post: fmuller@ous-hf.no

 

Postadresser:

Avdeling for mikrobiologi

Oslo universitetssykehus HF

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresser 

Lokalisasjon Ullevål:

Kirkeveien 166

Bygg 25, Inngang Thulstrups gate

(Lenke GoogleMaps)

 

Lokalisasjon Rikshospitalet:

Songsvannsveien 20

Bygg B, 3. etasje

(Lenke GoogleMaps)