Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Levering og forsendelse av prøver

02.01.2023Versjon 1.4

Levering av prøver til OUS Ullevål 

Prøver leveres til bygg 25 («Laboratoriebygget»).

Se oppdatert informasjon om Åpningstider og Kontaktinformasjon.

Dører inn til bygg 25 er låst på kveldstid og i helgene, og oppgitte telefonnummer må benyttes dersom man ikke har adgangstillatelse til bygget. I tillegg er det ved inngang sør en ringeklokke merket «MIKROBIOLOGEN» (Enhet for bakteriologi).

Alle typer prøver: leveres til Felles eksternt prøvemottak*;

  • Mandag – fredag: kl. 08:00–17:00
  • Lørdag: 08:00 – 15:30, ring 22 11 77 90 eller 22 11 88 08
  • Søndag/helligdager: stengt

*Gjelder ikke dersom egne spesialavtaler er inngått

Prøver til bakteriologisk diagnostikk (når Felles eksternt prøvemottak er stengt): leveres til Enhet for bakteriologi; Ring 22 11 88 30. Evt. gå til inngang sør, og ring dørklokke merket «MIKROBIOLOGEN».

  • Mandag – fredag: kl. 17:00–22:00
  • Søndag/helligdager kl. 08:00–15:30

Bruk av rørpost på OUS Ullevål 

Avdeling for Mikrobiologi har tre rørpoststasjoner på OUS Ullevål.

 

Seksjon for Felles eksternt prøvemottak: Rørpoststasjon 700

Enhet for bakteriologi : Rørpoststasjon 701

Enhet for molkylærdiagnostikk og virologi: Rørpoststasjon 702

 

Alle typer prøver til Avdeling for mikrobiologi kan sendes til Felles eksternt prøvemottak:

  • Rørpoststasjon 700 i åpningstiden.
  • Prøver til Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi kan sendes til rørpoststasjon 702 i åpningstiden.
  • Prøver til Enhet for bakteriologi kan sendes til rørpoststasjon 701 i åpningstiden.
  • Blodkulturflasker av plast kan, innpakket i bobleplast, sendes til 701 hele døgnet.

 

Alle prøver til Avdeling for mikrobiologi må sendes i hardplast transporthylser. Pass på at alle korker er forsvarlig lukket for å unngå søl.

Blodprøver kan sendes i lukkede zip-lockposer.

Prøver og evt tilhørende papirrekvisisjon må alltid sendes i samme rørpostpatron.

 

For ytterligere informasjon, se eHåndbok:

DokID: 35566 Transport av laboratorieprøver i prøverørpost

DokID: 37967 Transport av prøver i prøverørpost – plakat

Levering av prøver til OUS Rikshospitalet 

Prøver leveres til Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje (døgnåpent)

 

Prøver som haster eller av andre grunner ønskes levert direkte til Avdeling for mikrobiologi kan leveres i åpningstiden til:

Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi B2. 3.etg. Laboratorium B2.3009/3012 (tlf 23 07 10 99)

eller

Bakt Lab/Bakteriologisk enhet. B2. 3.etg. Laboratorium B2 3071 (tlf 23 07 1 125)

Prøver til koronadiagnostikk: se eget avsnitt.

Forsendelse av koronaprøver fra Rikshospitalet til Ullevål 

Hverdager

Prøver må ankomme MBK * før klokken 8.00 eller direkte på Virus Lab** senest kl 8.30 for å rekke første transport. Det går transport flere ganger på dagtid/kveldstid. Prøver må ankomme MBK* før kl 21.30 for å rekke siste transport.

 

Lørdag

Prøver må ankomme MBK* før klokken 8.00 eller direkte på Virus Lab** senest kl 8.30 for å rekke første transport. Det går transport flere ganger på dagtid/kveldstid. Prøver må ankomme MBK* før kl 21.30 for å rekke siste transport.

 

Søn- og helligdager

Prøver må ankomme MBK* før klokken 9.00 eller direkte på Bakt lab*** senest kl 9.30 for å rekke første transport. Det går transport flere ganger på dagtid/kveldstid. Prøver må ankomme MBK* før kl 21.30 for å rekke siste transport.

 

*Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje.

**Mikrobiolgisk avdeling- Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi B2. 3.etg. Laboratorium B2.3009/3012 (tlf 23 07 10 99)

*** Mikrobiolgisk avdeling- Bakt Lab/Bakteriologisk enhet. B2. 3.etg. Laboratorium B2 3071 (tlf 23 07 11 25)

 

Forsendelse fra Rikshospitalet til Ullevål ved spesiell hast

I særskilte tilfeller der det haster spesielt mye å få resultatet er det mulig å etter avtale sende ekstraordinær transport med taxi til Ullevål. Dette må avtales på forhånd.

Hverdager 08-15.30: Virolog 90 62 80 40.

Helger 08-15.30: Vakthavende mikrobiolog 95 78 24 77.

Øvrige tider: Ring først laboratoriet Ullevål 902 56 341 og deretter MBK calling 26663 (for sending av taxi). Merk rekvisisjonen tydelig med: Avtalt Ø-hjelp

Prøveforsendelse per post 

For forsendelse, se Forsendelse av prøver til OUS.

Oslo universitetssykehus HF, OUS har nå en felles konvolutt til alle sykehus.

Konvolutten er ufrankert og kan brukes til forsendelse med budbiler eller med Posten. Ved forsendelse med Posten må det bestilles fraktetiketter.

Konvolutter kan bestilles hos emballasjetjenesten@ous-hf.no.

Avkryssing av korrekt sykehus og laboratorium er viktig for å unngå ekstra forsendelsestid internt i OUS HF. Unngå at fraktetikett settes over avkrysningsfelt og tekst/merke om biologisk stoff.

 

På grunn av kort holdbarhet, må prøver til følgende analyser sendes med Bedriftspakke Ekspress :

 

Avdeling for mikrobiologi Ullevål:

Avdeling for mikrobiologi Rikshospitalet:

Leveringsadresser for Bedriftspakke Ekspress 

Ullevål:

Oslo universitetssykehus

Avdeling for mikrobiologi, Ullevål

Kirkeveien 166. 0407 Oslo

Bygg 25, 1.etg nord

(Lenke GoogleMaps)

 

Rikshospitalet:

Oslo universitetssykehus

Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Bygg B2, 3.etasje

(Lenke GoogleMaps)

Kontakt 

E-post: mikdrift@ous-hf.no

Telefon:

22 11 88 25 (Ullevål)

23 07 11 00 (Rikshospitalet)