Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Levering og forsendelse av prøver

07.06.2023Versjon 1.8Forfatter: Andreas Lind

Kundeservice 

Se også Kundeservice for generell informasjon om transport og levering.

Levering av prøver til OUS Ullevål 

Prøver leveres til bygg 25 («Laboratoriebygget»).

Se oppdatert informasjon om Åpningstider og Kontaktinformasjon.

 

Dører inn til bygg 25 er låst på kveldstid og i helgene, og oppgitte telefonnummer må benyttes dersom man ikke har adgangstillatelse til bygget. I tillegg er det ved inngang sør en ringeklokke merket «MIKROBIOLOGEN» (Enhet for bakteriologi).

 

Alle typer prøver: leveres til Felles eksternt prøvemottak*;

  • Mandag – fredag: kl. 08:00–17:00
  • Lørdag: 08:00 – 15:30, ring 22 11 77 90 eller 22 11 88 08
  • Søndag/helligdager: stengt

*Gjelder ikke dersom egne spesialavtaler er inngått

 

 

Prøver til bakteriologisk diagnostikk (når Felles eksternt prøvemottak er stengt): leveres til Enhet for bakteriologi; Ring 22 11 88 30. Evt. gå til inngang sør, og ring dørklokke merket «MIKROBIOLOGEN».

  • Mandag – fredag: kl. 17:00–22:00
  • Søndag/helligdager kl. 08:00–15:30

Bruk av rørpost på OUS Ullevål 

Avdeling for Mikrobiologi har tre rørpoststasjoner på OUS Ullevål.

 

Seksjon for Felles eksternt prøvemottak: Rørpoststasjon 700

Enhet for bakteriologi : Rørpoststasjon 701

Enhet for molkylærdiagnostikk og virologi: Rørpoststasjon 702

 

Alle typer prøver til Avdeling for mikrobiologi kan sendes til Felles eksternt prøvemottak:

  • Rørpoststasjon 700 i åpningstiden.
  • Prøver til Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi kan sendes til rørpoststasjon 702 hele døgnet.
  • Prøver til Enhet for bakteriologi kan sendes til rørpoststasjon 701 i åpningstiden.
  • Blodkulturflasker av plast kan, innpakket i bobleplast, sendes til 701 hele døgnet.

 

Alle prøver til Avdeling for mikrobiologi må sendes i hardplast transporthylser. Pass på at alle korker er forsvarlig lukket for å unngå søl.

Blodprøver kan sendes i lukkede zip-lockposer.

Prøver og evt tilhørende papirrekvisisjon må alltid sendes i samme rørpostpatron.

 

For ytterligere informasjon, se eHåndbok:

DokID: 35566 Transport av laboratorieprøver i prøverørpost

DokID: 37967 Transport av prøver i prøverørpost – plakat

Levering av prøver til OUS Rikshospitalet 

Prøver leveres til Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje (døgnåpent)

 

Prøver som haster eller av andre grunner ønskes levert direkte til Avdeling for mikrobiologi kan leveres i åpningstiden til:

Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi B2. 3.etg. Laboratorium B2.3009/3012 (tlf 23 07 10 99)

eller

Bakt Lab/Bakteriologisk enhet. B2. 3.etg. Laboratorium B2 3071 (tlf 23 07 1 125)

Prøver til koronadiagnostikk: se eget avsnitt.

Prøveforsendelse med ekspress eller post 

Se Kundeservice for detaljer rund forsendelse. Generelt frarådes bruk av ordinær postforsendelse.

Leveringsadresser 

Ullevål:

Oslo universitetssykehus

Avdeling for mikrobiologi, Ullevål

Kirkeveien 166. 0407 Oslo

Bygg 25, 1.etg nord

(Lenke GoogleMaps)

 

Rikshospitalet:

Oslo universitetssykehus

Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Bygg B2, 3.etasje

(Lenke GoogleMaps)

Kontakt 

E-post: mikdrift@ous-hf.no

Telefon:

22 11 88 25 (Ullevål)

23 07 11 00 (Rikshospitalet)