UTM -rør med pensel

23.12.2022Versjon 0.3

Beskrivelse 

UTM-rør med pensel

Bruksområde 

UTM (Universal transportmedium - viral transport) og medfølgende pensel (prøvepinne) benyttes til prøvetaking og forsendelse av sekret fra luftveier til virusdiagnostikk, feks av koronavirus og evt. andre luftveisagens (nukleinsyrepåvisning, PCR).

 

Plasser prøvepinnen i transportmediet og brekk av overflødig skaft ved knekkpunktet. Skru korken godt på slik at væske ikke renner ut.

 

NB! UTM-rør kan ikke benyttes til bakteriologisk dyrkning. Prøverør til dyrkning - se aktuell analyse.

Oppbevaring og holdbarhet 

Før prøvetaking oppbevares UTM i 5-25˚C. Prøverør og svab er holdbare frem til påstemlet utløpsdato.

 

Holdbarhet etter prøvetaking er 48 t ved 2-25ºC. Hvis prøveforsendelsen overskrider 48t fra prøvetaking, skal prøven sendes på tørris.