Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Leishmania mikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Hanne Brekke, Jan Cato HolterGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om infeksjon med Leishmania spp. Se også Leishmania DNA.

Prøvemateriale 

Utstryk av biopsi eller aspirat fra lever, milt, benmarg, lymfeknuter eller sårkant/hudlesjoner på objektglass.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Utstryk av biopsi fra lever, milt, benmarg, lymfeknuter, sårkant/hudlesjoner på objektglass.

Preparat merkes med pasientens fødselsdato og navn, lufttørkes og sendes i passende transporthylse.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes raskest mulig til laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på mikroskopi etter Giemsa-farging.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Leishmania amastigoter (Donovani legemer) er påvist/ Ingen sikre Leishmania amastigoter påvist.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Påvisning av Leishmania spp. amastigoter er diagnostisk.

Merknader 

Metode for påvisning av Leishmania DNA er tilgjengelig.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.