Til bruk ved isolerte, alvorlige hodeskader

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Inger Haug, Per Morten Sandset

Medikamenter 

Tranexamsyre (Cyklokapron®)

Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®)

Indikasjon og dosering 

Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)

Indikasjon: Traumepasient (voksen ≥18 år ) innlagt innen 3 t etter skade, med CT-verifisert intrakraniell blødning uavhengig av GCS.
Utblanding: Gis konsentrert med 1 ml (100 mg) per minutt eller utblandet i NaCl.
Dosering:

Voksen: 1 g IV (bolus)

Barna: Erfaring mangler, se kommentar.
Kommentar:

1 g Tranexamsyre kan gis av prehospitale anestesileger til voksne pasienter, uten CT-verifisert intrakraniell blødning, i følgende situasjoner; pasienten har kliniske tegn til åpenbar alvorlig hodeskade ved adekvat traume OG lateraliserende tegn OG vedvarende GCS < 9, der annen nevroprotektiv behandling iverksettes (osmoterapi, hyperventilaasjon osv.).

CRASH 3-studien inkluderte ikke pasienter < 16 år, men man bør vurdere Tranexamsyre på samme indikasjoner som for voksne og med doser på
10–15 mg/kg IV, inntil maximum 1g.
   
Calciumkonsentrat, 0,23 mmol/ml (Calcium Gluconate®)
Indikasjon: Traumepasient innlagt med CT-verifisert intrakraniell blødning uavhengig av GCS, samt påvist ionisert Ca2+ på < 1,2 mmol/L
Utblanding: Gis konsentrert med 5 ml (1,15 mmol) per minutt.
Dosering:

Voksen: 20 ml (4,6 mmol) IV, kan gjentas.

Barn: 5 ml (1,15 mmol)/10 kg kroppsvekt IV
Kommentar: Enkelte studier kan tyde på at ionisert serum kalsium er prediktor for dårligere utkomme etter hodeskade, og man bør derfor være oppmerksom på hypokalsemi uavhengig av transfunderte blodprodukter. Dokumentasjonen for dette er meget begrenset, men risiko ved å justere serum kalsium til normale verdier ansees som svært liten.