ACL med meniskrotsutur

20.10.2023Versjon 0.14Forfatter: Melissa Woll JohansenGodkjent av: Stig HeirGodkjent dato: 2022-12-08

Informasjon 

Kneet ditt har nå fått et nytt fremre korsbånd (ACL) og meniskroten er fiksert. På grunn av meniskrotfikseringen skal du være ekstra forsiktig i opptreningen de første 10 ukene. Opptreningsperioden deles i ulike faser. Treningen tilpasses individuelt og styres ut i fra funksjonelle mål du oppnår. Du bør forvente at opptreningen tar ett år og bør ikke tilbake til vridningsidrett/kontaktidrett før tidligst etter 9 måneder. Vi anbefaler oppstart hos lokal fysioterapeut etter ca. 3 uker.

 

Kuldepakning kan dempe smerte og roe ned vevsirritasjon. Beskytt bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning. Kjøl ned kneet 15 - 30 minutter av gangen. Ved økt hevelse i kneet kan det være at du har belastet benet ditt for mye. Ta gode hvilepauser og ligg med benet høyt (høyere enn hjertet).

Belastning 

Se de ulike fasene under "Rehabilitering"

Kontroll MHH 

Veiledning av fysioterapeut operasjonsdagen eller en av de påfølgende dagene over telefon. Telefon/videokontroll 8 uker etter operasjonen (fysisk kontroll ved behov).

Kontakt 

Fysioterapiavdelingen kan kontaktes på telefonnummer 67 500 812.

Telefontid mellom 8:30 - 10:00 og 14:00 - 15:00

Referanser 

Filbay SR, Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best Pract Res Clin Rheumatol 2019 Feb; 33(1):33-47. Banovetz MT, Roethke LC, Rodriguez AN, LaPrade RF. Meniscal Root Tears. A Decade of Research on their Relevant Anatomy, Biomechanics, Diagnosis and Treatment. Arch Bone Jt Surg. 2022;10(5):366-380

Rehabilitering 

Fase 1 (0 - 6 uker)

Mål: Redusere smerte og hevelse. Muskulær kontroll (quadricepsaktivering) og bevegelighet 0 til 90 grader i ubelastet stilling.

.

Belastning: Krykkegange med touchbelastning og fokus på normal fotavvikling.

.

Bevegelighet: 0 til 90 grader i ubelastet stilling uten motstand. Unngå aktivering av hamstrings.

.

Sykling: ikke tillatt

.

Fase 2 (6 uker - 9 uker)

Mål: Redusere smerte og hevelse. God muskulær kontroll og bevegelighet 0 til 90 grader i ubelastet stilling.

.

Belastning: Krykkegange med delbelastning, 15 - 20 kg

.

Bevegelighet: 0 til 45 grader med belastning 15 - 20 kg. Til 90 grader i ubelastet stilling.

.
Sykling: Kan tillates innenfor belastningsgrenser

.

Fase 3 (9 uker - 16 uker/4 måneder)

Mål: Normalt gangmønster uten krykker. Gjenvinne styrke og dynamisk stabilitet. God knekontroll i øvelser. Tilbake til normale aktiviteter.

.

Belastning: Delbelastning, gradvis økende til full kroppstyngde ut i fra toleranse.

.

Bevegelighet: 0 - til gradvis 70 grader med belastning. 0 - gradvis full fleksjon i ubelastet stilling.

..

Sykling: Tillates innenfor belastningsgrenser

.

Fase 4: 9 måneder - 12 måneder (tilbake til idrett)

Mål: Tilbake til idrett eller fysisk krevende arbeid. Gjenoppbygge tillit til kneet i forbindelse med aktivitet. Minst 90% i styrke og funksjonelle tester sammenlignet med frisk side. Bestå testbatteri for tilbake til idrett før deltakelse i ønsket idrett og aktivitet

.

Etter 16 uker (4 måneder): Tillates > 90 grader med full belastning

.

Etter 20 uker (5 måneder): Tillates jogging på tredemølle etter toleranse/klinisk respons.

Øvelser 

Det er viktig å komme tidlig i gang med øvelser for bevegelighet og muskulær kontroll. Det er ønskelig å oppnå full strekk og god bøy av kneet i ubelastet stilling de første 6 ukene. Før hjemreise skal du være kjent med retningslinjer og øvelser. Egentreningsprogrammet fra sykehuset skal utføres 3 – 4 ganger daglig de første ukene.

 

Husk: Smerte og hevelse er styrende for hvor raskt du øker treningsmengden