Analyser

Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc) supplerende test (EIA)

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen brukes som konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc) i tilfeller der man mistenker falsk positiv reaksjon i primærtest.  Rekvireres av laboratoriets leger. Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1-14 virkedager.

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt B.