Analyser

Ureaplasma urealyticum DNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Cervicitt eller uretritt med negative tester for Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium.

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

Urin uten tilsetning: 15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Ureaplasma urealyticum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Ureaplasma urealyticum (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Tolkning 

Betydningen av funn av Ureaplasma urealyticum DNA må vurderes i lys av andre mikrobiologiske funn og pasientens symptomer.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.