Analyser

Hepatitt B virus core totalantistoff (anti-HBc)

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund

Svar 

Negativ / Positiv.

Tolkning