Interntelefonliste Ullevål

15.09.2021Versjon 1.2

Generelle numre 

Generelle numre

Personlig calling

581 + tlf.nummer

Besvare eksternt anrop til personlig calling

582 + tlf.nummer

Bylinje

0

Sentralbord

99

Linje ut av landet

99

Medisinsk ekspedisjon

19 101 / 19 100

Telefaks, Medisinsk ekspedisjon

22 11 91 81

Klinikkleder

27 510 / 17 506

 

Diverse andre relevante numre

STANSALARM (mottagelsen)

73 333

Auditorium 1. etasje

19 146

Auditorium 2. etasje

19 157

Auditorium 3. etasje

27 534

Auditorium 4. etasje

73 256

Apoteket

23 20 52 20

Internt apotek

23 20 52 47

Blodbank/bestilling

18 870 / 18 869

Cytologiske prøvesvar

18 927

Ergoterapeut

19 291

Fysioterapi ekspedisjon

19 287

Fysioterapi ekspedisjon Med.

19 195

Geriatrisk ekspedisjon

18 750

Hotellet

583 600/

21 60 36 00

Intensiv Aker

94 575

Kafeteria

17 912

Kir. ekspedisjon

19 550

Klinisk ernæringsfysiolog

15 942

Klin. kjem. døgnvakt

18 790

Klin. kjem. (farmakolog)

19 464

Kvinneklinikken

19 800

Legevakten

22 93 22 93

Mikrobiol. lab. eksp. (08-1530)

18 825

Mikrobiol. lab. vakt

18 830

Nevrokir. avd. eksp

19 750

Nevrorøntgen. eksp.

19 450

Obduksjonssal

18 905

Operasjonsstue (PM og ICD)

73 007

Portør, Med. avd.

19 267

Portør calling dagtid

581-19 267

Portør calling etter kl. 15:00

581-73 660

Portør, Rtg.avd.

19 378

Psyk. Hovedeksp.

18 420

Psyk. post 1 Akuttmottak

18 435/26 330/31/16 295

Psyk. post 2 Krise/traume

18 400 / 18 394

Psyk. post 3 Psykose/rus

18 425 / 28

Psyk. post 4 Psykosesengep.

16 305 / 06

Psyk. post 5 Affektiv lidelse

16 312 / 13

Rtg. Eksp.

19 350

Rtg. Servicekontor

19 384

Rtg. Vaktrom (etter 15)

19 390

Rtg. Granskning

19 371

Rtg. calling (radiograf)

581-73 876

Sosionom

(581-19 150)/

19 212

Øyesengepost

17 662

Sengeposter 

Sengeposter

Obs-posten AMES1

17 360

Post INFS2 inf isolat, KIS

26 867 / 27 867

Post INFS1 inf

19 173 / 19 114

Post AMEI1 MI (intensiv)

19 124

Post AMEI1 MI (OVP)

18 320

Post NEVS1 nevrol

19 151 / 18 166

Post HJES1 hjerteposten

19 166

Post hjerte/thorax

19 175

Post HJEI1 hjerteint. (HIO)

19 205 / 19 207

Post LUMS1 lunge

19 232 / 19 233

Post NYRS1 nyre

19 254

Post GASS1 gastro

19 258

Post GERS1 akuttgeriatri

18 742 / 18 668

Post GERS3 slagenheten

18 510 / 18 513

Post GIMS1

16 001

Poliklinikker og laboratorier 

Poliklinikker/laboratorier

AKG Hjertepasienter

19 325/27

Angiolab H1

16 558

Angiolab H2

16 557

Angiolab H3

19 379

Angiolab Obsrom

19 381

Diabetespoliklinikken

19 980

Ekko-/pacemakersenteret

19 203

Ekko-rommet

15 961

Gastrolab.

19 403

Geriatrisk polikl.

94 510

Gynekologisk polikl.

19 844

Hematologisk polikl.

19 240

Hjertemed polikl.

19 325 / 19 960

Infeksjonsmed. polikl.

19 091

Klinisk nevrofysiologisk lab. (EEG)

18 700

Lunge/allergi-polikl.

19 280 / 19 506

Lungefys. lab.

19 448

Nevrologisk polikl.

26 443 / 26 259

Nukleærmed. lab.

19 355

Onkologisk polikl.

26 600

Smertepolikl. Bygg 37b

26 161

Øyepolikl. (ekspedisjon)

18 600