Urogenital schistosomiasis

07.06.2021Versjon 0.2

Indikasjon 

  • Spørsmål om urogenital schistosomiasis (10-20 mL av siste urinporsjon tatt mellom kl 10-14), se Schistosoma sp. DNA
  • Kontroll etter behandling av urogenital schistosomiasis.

Utførelse 

10-20 mL av siste urinporsjon tatt mellom kl 10-14 sendes inn på beholder uten tilsetning.

Prøvebehandling 

Undersøkelsesmetode er PCR eller mikroskopi. Dette vil variere mellom laboratorier.

 

Prøvetakingen er lik for begge metoder.