Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parotittvirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kusma (epidemisk parotitt).

Prøvemateriale 

Penselprøve fra munnslimhinne i virus transportmedium.

Spinalvæske i steril prøvebeholder i tillegg ved meningitt/encefalitt.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Prøvetaking og behandling 

Før penselen rundt i munnhule og svelg på flere steder, helst også omkring utførselsgangene fra glandula parotis.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parotittvirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Dersom parotittvirus RNA påvises i klinisk prøvemateriale, innebærer dette aktuell sykdom.

Merknader 

Endemisk parotitt (kusma) er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.