Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1 provirus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.4Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV-infeksjon.

  • Reell mistanke om HIV-1-smitte 1-15 dager etter smitteeksponering - HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff anbefales som primær screeninganalyse
  • Oppfølging av barn født av mødre med kjent HIV-1-infeksjon
  • Ved usikre resultat fra andre HIV-konfirmasjonstester

Prøvemateriale 

Kun EDTA fullblod.

Minimum 300 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HIV-1 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2-7 virkedager.

Tolkning 

  • Nylig smitte med HIV kan ikke utelukkes selv om HIV-1 DNA (provirus) er negativ
  • Serologi er bedre egnet enn PCR til å utelukke HIV-infeksjon, negativ HIV-1 antigen/antistoff+HIV-2 antistoff i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.