Forord

06.11.2022Versjon 0.12

Generelt 

Dette er femte utgave av Metodeboken for ortopedisk avdeling på Ullevål, Oslo universitetssykehus. Boken er nå blitt digitalisert og kommer som app og elektronisk versjon (https://www.ortus.no og metodebok.no). Metodeboken bygger på tidligere utgaver, men det er foretatt faglige oppdateringer og det er tilkommet nye tegninger.

Ortopedisk avdeling ved OUS har vært gjennom omfattende endringer de siste årene med tiltagende byråkratisering og mindre tid til refleksjon og fagutvikling. I en slik tid er det viktig å holde den faglige fanen høyt. Arbeidet med Metodeboken hjelper oss med det. Boken er som tidligere fremkommet som et dugnadsprosjekt. Forfatterne er ansvarlige for redigering av kapitlene og ortopedisk avdelings ledelse er ansvarlig for innholdet. Våre metoder er i størst mulig grad basert på tilgjengelig vitenskap, men tilrettelagt for lokale forhold. Hvis det avviker fra våre retningslinjer må det begrunnes.

Tegningen er utført av Thale Asp, Anders Hammer, Stefan Huhnstock, Kari Hårklau Ulltang, Per Wirén, Jan Erik Brattgjerd, Alf Inge Hellevik, Martin Riiser og Bjørn Bergene.


Boken er også tilgjengelig i lokal versjon for andre sykehus (app og web). I en lokal versjon kan et sykehus (1) legge til lokal informasjon i emnene i boken og (2) legge til egne lokale emner. Send en e-post til post@sunnsoft.no dersom du ønsker informasjon om lokal versjon for ditt sykehus.

Geir Stray Andreassen

Seksjonsoverlege ortopedisk avdeling, OUS

Redaktør
2020