Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Entamoeba histolytica antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Pasienter med gjennomgått eller pågående, langvarig infeksjon
  • Pasienter med mistanke om invasiv infeksjon

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum prøvevolum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke skal den oppbevares kjølig (2- 8°C) før forsendelsen og sendes raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av antistoffer mot Entamoeba histolytica antigen basert på indirekte haemagglutinasjonsprinsipp.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ, Grenseverdi, Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis (U/mL).

Alle svar vurderes av lege.

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Positiv: > 320 U/mL.

Grenseverdi: 80-160 U/mL.

Negativ: < 80 U/mL.

Merknader 

Angi på rekvisisjon dersom prøvematerialet ønskes å videresende til Folkehelsomyndighetene i Sverige. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.