Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Entamoeba histolytica antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Jan Cato HolterGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Pasienter med gjennomgått eller pågående, langvarig infeksjon
  • Pasienter med mistanke om invasiv infeksjon

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum prøvevolum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av antistoffer mot Entamoeba histolytica antigen basert på indirekte haemagglutinasjonsprinsipp.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ, Grenseverdi, Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis (U/mL).

Alle svar vurderes av lege.

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Positiv: > 320 U/mL.

Grenseverdi: 80-160 U/mL.

Negativ: < 80 U/mL.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.