Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

BK virus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte.

Prøvemateriale 

Biopsi på steril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

For plasma og urin, se: BK virus DNA kvantitering.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1 - 5 virkedager.