Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Toxoplasma gondii IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
28.05.2024Versjon 1.9Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Grete Birkeland Kro, Regine BarlinnGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell/primær infeksjon med Toxoplasma gondii.

 

Se Toxoplasma gondii.

 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toksoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgM-analyse i tillegg til standard, automatisert IgM-analyse. Alternativ toxoplasma IgM-analyse er indisert:

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgM-analyse
  • som ledd toksoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Standard analyse (Ullevål og Rikshospitalet): Minimum 250 μL.

Alternativ analyse (Rikshospitalet.): Minimum 20 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Husk å angi termindato/svangerskapslengde hos gravide.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

 

Rikshospitalet:

Standard analyse: Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Abbott, Architect / Roche, Cobas e801.

Alternativ analyse: Manuell immunenzymatisk analyse (EIA).

Utførende laboratorium 

Standard analyse:

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

 

Alternativ analyse:

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

 

Ved alternativ analyse (EIA) angir antistoffkonsentrasjon i % av cut-off verdi, der cut-off verdi er grensen mellom negativt og positivt resultat.

Svaret kommenteres normalt av lege.

Svartid 

Standard analyse: 1-2 virkedager.

Alternativ analyse (Rikshospitalet) : 1-8 virkedager.

Måleusikkerhet 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet:

Standard analyse (Architect): Variasjonskoeffisient 12,6 %. Usikkert måleområde Indeks: 0,30 - 0,50

Alternativ analyse (EIA): Variasjonskoeffisient 14,8%. Usikkert måleområde 70-130% av cut-off.

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 20.03.24

Tolkning 

Akkreditert 

Analysene er akkreditert etter ISO 15189.