Analyser

Humant parvovirus B19 IgG

29.05.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av sykdom der det mistenkes Parvovirus B19-sykdom.
  • Kartlegging av immunstatus.

 

Ved symptomer på aktuell sykdom bør også Humant parvovirus B19 IgM rekvireres.

 

Ved mistanke om smitte eller aktuell sykdom hos gravide eller immunsupprimerte bør Parvovirus B19 DNA rekvireres i tillegg.

Prøvemateriale 

 

Minimum 250 μL.

Svar 

Negativ/Positiv

 

Enkelte laboratorier vil angi titernivå/konsentrasjon.

Svartid 

1 virkedag.