Belastningsforhold ved frakturer

17.10.2022Versjon 1.7Forfatter: Geir Stray Andreassen og Jan Erik Madsen

Avlastning 

Ved totalavlastning menes at foten skal henge fritt ved gange. Når pasienten står, er det lov å ”hvile” foten mot underlaget uten å belaste.

Kontaktbelastning 

Ved kontaktbelastning menes fotavvikling uten annen belastning enn fotens tyngde, oftest 10-20 kg.

Delbelastning 

Ved delbelastning skal det alltid oppgis antall kg pasienten har lov til å belaste.

Belastning postoperativt 

Pasientene kan belaste i henhold til operasjonbeskrivelsen uten å vente på resultatet av postoperativt røntgen.
Det er viktig at dette fremkomme tydelig i operasjonsbeskrivelsen.