Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Screeningprøver (ESBL og VRE)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.02.2024Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork
Eswab Amies flytende transportmedium med hvit eller rosa kork Korkfarge varierer fra leverandør.
Korkfarge varierer fra leverandør.

Utførelse 

  • Penselprøve (med synlig fekalt materiale) fra rektum:
  • Ta også prøve fra:
    • Sår og innstikksted for fremmedlegemer, dersom det er sekresjon.
    • Luftveier, dersom pasienten har symptomer fra disse eller nylig har vært intubert.
    • Urin, dersom pasienten har permanent urinveiskateter.

 

Prøveglass og rekvisisjon skal merkes med hhv. «ESBL-screening» og «VRE-screening» og prøvelokalisasjon. Samme rekvisisjon kan benyttes for ESBL og VRE.

 

Kontaktsmitteisolering opprettholdes på innlagte pasienter frem til negativ svar foreligger, normalt innen 48 timer.

 

NB! For optimal undersøkelse bør screeningprøver tas i fravær av antibiotikabehandling som kan ha innvirkning på dyrkningsresultatet. Det anbefales at prøver tas minimum 2 dager, optimalt 7 dager, etter seponering av slik behandling. Ved høy risiko for bærerskap av multiresistente bakterier og pågående antibiotikabehandling bør screeningundersøkelse gjentas.

Forsendelse 

Oppbevares i egnet ytterhylse i kjøleskap inntil forsendelse til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer.

PROSEDYRER I SIHF KVALITETSPORTAL 

Ansatte i Sykehuset Innlandet kan se følgende prosedyrer i SIHF kvalitetsportal:

  • ESBL, MRSA og VRE - screening (flytskjema) (D40012)

  • Isolering - alfabetisk liste over infeksjonssykdommer (D52388)