Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Universalcontainer

23.02.2021Versjon 1.0Forfatter: Toril Holmøy Svendsen

Beskrivelse 

Universalcontainer, 30 ml uten tilsetning
Universalcontainer, 30 ml uten tilsetning

Bruksområde 

Beholder uten tilsetning. Benyttes der prøvematerialet ikke trenger transportmedium eller der man tilsetter dette selv. Se informasjon for den enkelte analyse.

 

Eksempler:

  • Hud, hår, negl for undersøkelse på dermatofytter
  • Enkelte urinanalyser og annet flytende prøvemateriale
  • Urin til cytologisk undersøkelse: tilsett alkohol (like deler prøve og 50% alkohol)
  • Biopsi til bakteriologisk undersøkelse: tilsett saltvann

 

OBS:

Oppbevaring og holdbarhet 

Se aktuell analyse for informasjon om oppbevaring og holdbarhet på prøven.