Ortopedisk mottak, Sjekkliste ved POPP dagen før innleggelse

31.10.2023Versjon 1.4Forfatter: Marita K. Wiken og Anna LilleslåttenGodkjent av: Inger JohansenGodkjent dato: 2023-01-19