Analyser

Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)

08.04.2024Versjon 2.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
  • ADNase B-antistoffer når maksimum 4-8 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og kan holde seg forhøyet i flere måneder
  • Rekvireres sammen med Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

 

Fra enkelte laboratorier oppgis også antistoffkonsentrasjonen.

Svartid 

1-8 virkedager.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.