Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
13.11.2023Versjon 1.12Forfatter: Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

 

For undersøkelse av spinalvæske mtp. borrelia behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ bestemmelse av spesifikke antistoffer mot antigenet VlsE i Borrelia burgdorferi sensu lato (inkludert Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii og Borrelia afzelii).

Kjemiluminisencens-immunanalyse (CLIA) på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Merknader 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet:

Serum/ EDTA plasma: Variasjonskoeffisient 12,9%. Usikkert måleområde 9,3 - 15,7 AU/ml.

Spinalvæske: Variasjonskoeffisient 10,7%. Usikkert måleområde 3,9 - 6,1 AU/ml.

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.