Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia IgG

07.06.2022Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ bestemmelse av spesifikke antistoffer mot antigenet VlsE i Borrelia burgdorferi sensu lato (inkludert Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii og Borrelia afzelii).

Kjemiluminisencens-immunanalyse (CLIA) på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.

Merknader 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet:

Serum/ EDTA plasma: Variasjonskoeffisient 14,7%. Usikkert måleområde 8,8 - 16,2 AU/ml.

Spinalvæske: Variasjonskoeffisient 9,0%. Usikkert måleområde 4,1 - 5,9 AU/ml.

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 23.05.22

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.