Skafoidfrakturer

02.12.2022Versjon 1.4Forfatter: Sondre Hassellund

Klinikk 

Traumet kan ofte være moderat og oftest i form av fall og støt mot ekstendert håndledd. Symptomene kan være beskjedne og oppleves som en forstuvning. De kliniske testene:

 • Ømhet i tabatieren (lett ulnar deviasjon)
 • Ømhet ved palpasjon av tuberculum scaphoideum (lett ekstensjon av håndledd)
 • Smerter ved aksial kompresjon av 1. metacarp mot os scaphoideum

Diagnostikk 

Rtg. med skafoidprojeksjoner (AP-, lateral-, og skråprojeksjoner, samt pronasjon og ulnardeviasjon). Husk å få med et rett sidebilde, idet dette kan avsløre en ev. frakturluksasjon. Før man beslutter konservativ behandling bør man ta en CT-undersøkelse for å være sikker på at en udislosert fraktur virkelig er udislosert. Dette spesielt med tanke på «hump-back» deformitet som er viktig å oppdage og korrigere. MR har best sensitivitet og spesifisitet og er best på okkulte frakturer og bør tas ved vedvarende mistanke om brudd tross normale funn ved røntgen og CT.

Klassifikasjon 

Herbert og Fisher 1984

 

Stabile brudd (Type A):

 • Distale frakturer/tuberkelfrakturer
 • Inkomplette collumfrakture

 

Ustabile brudd (Type B):

 • Skråfrakturer
 • Komplette collumfrakturer
 • Proksimale polfrakturer
 • Skaphoidfraktur som ledd i håndrotsluksasjon

 Skafoid type A
Skafoid type A

 

 Skafoid type B
Skafoid type B

Behandling 

AKUTT SKADE

Ikke-operativ behandling:

Indikasjon

Akutte, solitære, stabile skafoidfrakturer og udislokerte tverrfrakturer i collum uten kommunisjon

Metode/kontroll

Skafoidgips eller radiusgips. Klinisk kontroll med CT uten gips etter 6 uker. Frakturer som viser tegn til sklerose, cystedannelse/resorpsjon ved kontroll etter 6 uker bør opereres.

Ved usikker tilheling forlenges gipsetiden i 4 uker. Ev. manglende tilheling avklares senest 4 mnd. etter skadetidspunkt.

Tuberkelfrakturene (ekstraartikulære) gipsbehandles i 2-4 uker, ellers som over.

Frakturer som diagnostiseres sent og som ikke er gipsbehandlet innen 3-4 uker bør vurderes for tidlig operasjon, vanligvis med perkutan skruefikasjon.

Operativ behandling

Indikasjon

 • Dislokasjon ≥ 1mm
 • Kommunisjon
 • Intrascafoid vinkel >35°
 • Proksimal pol fraktur
 • Skafoidfraktur som ledd i peri-lunær frakturdislokasjon

Metode

Førstevalg er fiksasjon med hodeløs kompresjonsskrue. Pinning benyttes unntaksvis hvis tekniske problemer med skruefiksasjon og hos barn samt evt. ved flerfragmentære brudd.

Collumfrakturer/skråfrakturer: Kan ofte skruefikseres perkutant retrograd (fra distalt volart). Det forutsetter anatomisk reposisjon lukket, alternativt med artroskopisk kontroll. Enkelte brudd krever åpen reposisjon med volar tilgang.

Proksimale polfrakturer: Antegrad skruefiksasjon med dorsal tilgang, evt pinning fra volart som beskrevet over.

OBS: Man bør være oppmerksom på tilleggsskader, særlig SL-skade. Lav terskel for samtidig skopi.

BRUDD MED MANGLENDE OG FORSINKET TILHELING

Forsinket tilheling:

Uten større feilstilling eller benresorbsjon (obs. CT): Perkutan, skopisk veiledet eller åpen skruefiksasjon.

Dersom det foreligger større feilstilling eller benresorbsjon, se manglende tilheling.

Manglende tilheling

Indikasjon

Ikke-tilhelet fraktur uten større tegn til sekundær artrose (ikke mer enn SNAC wrist-1).

Metode

Collum: Volar tilgang og trikortikalt graft fra crista (evt. distale radius). Fiksasjon med hodeløs kompresjonsskrue evt. pinner dersom skrue ikke gir adekvat stabilitet/ er teknisk vanskelig. Liten feilstilling: evt artroskopisk assistert benstransplantasjon og percutan fiksasjon.

Proksimale pol: Dorsal tilgang, evt. bengraft fra distale radius og skruefiksasjon.

Komplikasjoner 

 • Sårinfeksjon
 • Manglende tilheling.

Kontroll 

Etterbehandling og kontroll akutte frakturer

 • Skrueosteosyntese ansees som øvelsesstabil dersom det ikke foreligger tilleggsskader med unntak av brudd i proksimale pol som gipses første 4 uker. Pinnefiksasjonene gipses i 8-12 uker.
 • CT anbefales for kontroll av tilheling, etter 6 uker ved collumfrakturer og 8 uker ved proksimale frakturer. Gjentas ved behov. Ved over 50 % tilheling på CT tillates belastning til smertegrensen, men ortose anbefales ved risikoaktivitet.

Etterbehandling og kontroll ved forsinket og manglende tilheling

 • Immobilisering med radiusgips, CT-kontroll etter 8 uker. Gjentas ved behov.

Referanser 

 1. Jørgsholm P (2015). Scaphoid fractures. Epidemiology, diagnosis and treatment. Doctoral dissertation. ISBN 978-91-7619-086-9.
 2. Scott W. Wolfe & William C. Pederson & Scott H. Kozin & Mark S. Cohen. Green´s Operative Hand Surgery, 8th Edition. Elsevier 2022.