Analyser

Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA

24.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis- komplekset (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. canetti). Se også Mykobakterier.

Prøvemateriale 

 • Luftveisprøver (ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, larynxaspirat): Minimum prøvevolum minst 3-5 ml i sterilt beholder uten tilsetning
 • Ventrikkelaspirat:ca. 10 ml, tilsatt natriumbikarbonat- løsning til ca pH 7 (sjekkes med urinstix)
 • Biopsier/vev, aspirat, puss, sekret fra overfladisk sårsekret:Ta så stort volum som mulig i sterilt beholder tilsatt noe sterilt salvann for å hindre uttørring av prøven
 • Sterile kropsvæsker (ascites, pleuravæske, pericardvæske, leddvæske): Ta så mye materiale som mulig i steril beholder uten tilsetning
 • Spinalvæske: minst 2 ml, helst 5 ml hos voksne

Prøvetaking og behandling 

 • Indusert sputum er bedre materiale enn Ekspektorat
 • Ventrikkeaspirat anbefales hos pasienter som ikke kan ta sputumprøve (barn, eldre)
 • Luftveisprøver og ventrikkelaspirat bør tas om morgenen før inntak av mat og drikke
 • Ta helst 3 prøver på 3 ulike dager. Sendes i hver sin beholder i passende transporthylse

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Merknader 

 • Én positiv PCR-prøve per pasient blir mikroskopert og testet for M. tuberculosis rifampicinresistens (hurtigtest) med GeneXpert MTB/Rifampicinresistens
 • Alle prøver som undersøkes mhp. mykobakterier dyrkes på flytende medier (MGIT) og/eller faste medier (LJ) avhengig av prøvemateriale
 • Påvisning av MTB-kompleks er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS