Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Prøver fra indre øye

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om endoftalmitt av infeksiøs årsak. Prøven tas av øyelege.

Prøvetakingsutstyr 

Sprøyte for aspirasjon.

Evt. også steril prøvebeholder.

Utførelse 

  • Corpus vitreum: Stikk nålen inn gjennom sklera, bak limbus.
  • Forkammer: Stikk nålen inn gjennom limbus.
  • Aspirer prøvemateriale til sprøyten.
  • Send materialet i forseglet sprøyte eller på steril prøvebeholder.

Prøvevolum 

  • Avhenger av hva som ønskes undersøkt. Se analysekapittelet for hver enkelt analyse.
  • Ved lite prøvemateriale og flere rekvirerte undersøkelser, vennligst angi prioritering.

Prøvebehandling 

  • Raskest mulig transport til mikrobiologisk avdeling.
  • Prøver fra indre øye ved alvorlig klinikk bør meldes telefonisk, særlig utenom ordinær arbeidstid. Se Hasteprøver for detaljer.