Analyser

Echinococcus mikroskopi

11.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om cystisk ekinokokkose (hundens dvergbendelmark; E.granulosus ) eller alveolær ekinokokkose (revens dvergbendelmark; E. multilocularis).

Prøvemateriale 

Cysteinnhold (ca. 5 ml.) eller cystevev i steril universalcontainer.

Prøvetaking og behandling 

  • Cysteinnhold eller cystevev i sterilt prøveglass.
  • Prøvemateriale bør fikseres i 2% formalin da faren for smitte er stor.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før den sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Direkte mikroskopi av cysteinnhold/cystevev.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 dag

Tolkning 

Påvisning av protoscolices og/eller "hooklets" er diagnostisk.

Merknader 

Påvisning av antistoffer i serum kan etter avtale med rekvirenten utføres ved Folkehälsomyndigheter i Sverige. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).

 

Infeksjon er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.