Analyser

Chlamydia pneumoniae DNA

16.09.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 4 uker).

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Chlamydia pneumoniae DNA.

Utførende laboratorium 

Ålesund: Inneliggende pasienter ved sykehuset Ålesund og Volda

Molde: Inneliggende pasienter ved SNR og prøver fra primærhelsetjenesten

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Samme dag eller dagen etter mottatt på laboratoriet.

Tolkning 

Chlamydia pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Husk å angi sykdomsvarighet.