Analyser

Clostridium difficile toksinpåvisning

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

 • Clostridium difficile-enterokolitt
 • Antibiotika/cytostatiska-assosiert diare
 • Utbruddsoppklaring

Prøvemateriale 

5 ml (1-2 skjeer) fæces i steril beholder uten tilsetninger.

 

Ved ileus og mistanke om C.difficile infeksjon: bruk rektal pensel (e-swab) dersom det ikke er mulig å sende fæcesprøve.

Prøvetaking og behandling 

Se Fæcesprøver.

 • Toksinpåvisning blir vanligvis bare utført på uformet/ flytende fæces
 • Analyser utføres også på formet avføring dersom det foreligger opplysninger som tilsier dette
 • Dersom avføringen inneholder blod eller slim, så bør slikt materiale tas med i prøven
 • Det er ikke behov for å ta flere enn én fæcesprøve pr pasient
 • Ved ileus-tilstander kan det utføres toxinpåvisning i materiale på rektal-pensel (e-swab)

Oppbevaring og forsendelse 

 • Prøven bør sendes til laboratoriet så raskt som mulig, og er ikke holdbar i mer enn 2 timer ved romtemperatur
 • Prøven holder seg imidlertid i 72 t dersom den oppbevares i kjøleskap
 • Send i transporthylse av hard plast

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av gener som koder for C. difficile toksin A og B i fæces.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Tolkning 

En prøve er nok for å kunne utelukke eller påvise toksinproduserende C. difficile.

 

Toksiner kan påvises i flere uker etter symptomfrihet, kontrollprøver er derfor ikke indisert.

Merknader 

 • Husk å angi sykdomsvarighet og om pasienten har fått antibiotika- eller cytostatikabehandling i løpet av de siste 6-8 ukene.
 • Husk å opplyse om evt. nedatt immunforsvar.