Til reversering av blodplatehemmere

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Inger Haug, Per Morten Sandset

Medikamenter 

Desmopressin (Octostim®)

Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)

Indikasjon og dosering 

Desmopressin, 15 mcg/ml (Octostim®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående bruk av acetylsalisylsyre og/eller andre blodplatehemmere.

Utblanding:

Gis som infusjon med hele dosen utblandet i NaCl 0,9 % til 100 ml, infusjon på 15–30 min.

Dosering:

Voksen: 0,3 mcg/kg IV

Barn: Erfaring mangler

Kommentar:

Finn ut når siste dose av blodplatehemmere ble tatt. Ta vanlig koagulasjonsstatus (INR, APTT, trombocytter, fibrinogen) og blodgass. Gi først trombocytt-transfusjon (1 til 2 enheter, kan gjentas ved behov), deretter Octostim. Ved behov, kontakt vakthavende hematolog.

   

Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående bruk av acetylsalisylsyre og/eller andre blodplatehemmere.

Utblanding:

Gis konsentrert med 1 ml (100 mg) per minutt eller utblandet i NaCl

Dosering:

Voksen: 10 mg/kg IV

Barn: Erfaring mangler