Femurfraktur - Lårhalsbrudd

21.09.2021Versjon 2.6Forfatter: Jan Egil Brattgjerd og Frede Frihagen

Klinikk 

Vanligvis lavenergitraume i form av fall hos eldre, ofte med komorbiditet som osteoporose og kognitiv svikt, alternativt høyenergiskade hos yngre. Frakturen kjennetegnes av smerter og immobilisasjon. Utadrotasjon, fleksjon og forkortning av underekstremiteten er tegn på dislokasjon.

Diagnostikk 

Rtg. front og innskutt. Ved usikkerhet om fraktur gjøres MR. Årsak til ev. falltendens utredes med urinstix, EKG, blodprøver, rtg. thorax og/eller CT caput.

Klassifikasjon 

Intrakapsulære frakturer klassifiseres som udislokerte eller dislokerte. Ekstrakapsulære behandles som trokantære femurfrakturer.

 

Behandling 

Alle brudd anbefales operert samme dag eller dagen etter, senest innen 48 timer. Behandlingsalternativ er intern fiksasjon med 2 stk 8 mm, evt 3, kanylerte halvgjengede skruer (ASNIS) eller direkte lateral tilgang med implantasjon av sementert hemiprotese (Lubinus).

 

Udislokerte brudd

Fikseres perkutant in situ, alternativt implanteres sementert hemiprotese. Synlig feilstilling i sideplan trekker i retning av protese.

 

Dislokerte brudd

Pasienter < 65 år og biologisk unge

Lukket reposisjon på strekkbord med gjennomlysning. Anatomisk reposisjon etterstrebes med anbefalt reposisjonsmanøver; kneet og hofta bøyes til rett vinkel i utadrotert stilling, deretter ekstenderes og innadroteres benet med lett drag før fiksasjon.

 

Pasienter > 65 år eller biologisk gamle

Implantasjon av sementert protese. Bipolar hemiprotese til de aller fleste. Totalprotese kan vurderes til pasienter med høyt funksjonsnivå og som regel ved reumatoid artritt eller symptomgivende artrose i aktuelle hofte.

Etterbehandling 

Mobilisering til smertegrensen prioriteres fra første postoperative døgn. Kun unge pasienter operert med osteosyntese anbefales å delbelaste. Det gis heller ingen restriksjoner for bevegelse postoperativt for pasienter operert med protese.

 

Osteoporose skal vurderes hos alle pasienter med hoftebrudd. Rutinen er å starte behandling under sykehusoppholdet. Se emnet om Osteoporose.

 

Tverrfaglig perioperativ behandling ("ortogeriatri") med geriater og anestesilege er vist å bedre prognosen (se vedlegg Pasientforløp).

Kontroll 

Unge pasienter operert med osteosyntese kontrolleres etter 6 og 12 uker med rtg. Øvrige kontrolleres etter 4 mnd. med rtg.

Komplikasjoner 

Det er økt morbiditet og mortalitet etter lårhalsbrudd uten påvist korrelasjon til operasjonsmetode ved anbefalte algoritme.

 

Kirurgiske komplikasjoner etter osteosyntese med indikasjon for sekundær protese

  • Tidlig osteosyntesesvikt: Smerte og økende feilstilling.
  • Pseudartrose: Smerte og bevart frakturspalte etter 6 måneder.
  • Caputnekrose: Segmentalt eller totalt kollaps. Ved smerte og skade eller slitasje av acetabulum vurderes totalprotese.

 

Kirurgiske komplikasjoner etter primær protese

  • Proteseinfeksjon er den største utfordingen i denne gruppen. Andre komplikasjoner er sjeldne.

Referanser 

  1. Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 9th Edition, Vol.2, Lippincott Williams & Wilkins, 2019.