Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Benmargsprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.06.2021Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mikrobiologisk undersøkelse av benmarg er særlig aktuelt ved mistanke om enkelte sjeldne infeksjoner som Brucella sp., Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, atypiske mykobakterier, dimorfe sopp eller Leishmania sp. 

Prøvetaking 

Benmargsaspirat for:

 • Mikroskopi og bakteriell dyrkning: Steril sprøyte eller beholder uten tilsetning.
 • Soppdyrkning: Heparinisert benmarg (eks. 1 ml. Heparin 5000E/ml tilsettes den sterile sprøyten som brukes for å aspirere benmarg. Etter aspirasjon videreføres materialet til ønsket prøveglass eller beholdes i sprøyten).
  • Optimalt prøvevolum:
   • Voksne: 3,0 ml.
   • Barn: 0,5 ml.
  • Levret benmarg er ikke akseptabelt, heller ikke benmarg inokulert i blodkulturer grunnet CO2-dannelse fra leukocyttene.
 • PCR: EDTA-plasmarør uten gel ev. heparinisert benmarg (se oppskrift over).

 

Angi alltid klinisk problemstilling for å sikre adekvat prøvebehandlig og valg av analyse.

 

Ved mistanke om særlig smittsomt agens som krever spesielle tiltak må dette oppgis på laboratoriets rekvisisjon for å hindre smitte av laboratoriets personale.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Flytende benmarg skal ikke oppbevares i kjøleskap, men i romtemperatur, til forsendelse.

 

Soppdyrkning: Benmarg bør helst ankomme laboratoriet innen 15 minutter i romtemperatur og aldri nedkjølt.