Traumekriterier

15.01.2024Versjon 2.4

Destinasjonskriterier 

Kriterier for alarmering av traumeteam (inhospital) 

Traumekriterier 

VITALE FUNKSJONER:

 • -Respirasjonsfrekvens < 10 eller >29/min eller behov for ventilasjonsstøtte (< 20 for barn< 1år)
 • -Oksygenmetning (SpO2)< 90% uten O2
 • -Vedvarende systolisk BT ≤ 90 mmHg (≤110mmHg >65 år)
 • -Hjertefrekvens >Systolisk BT hos voksne
 • -GCS < 14
 • -Alvorlig nedkjøling uten normal sirkulasjon

 

ANATOMISK SKADEOMFANG:

 • -Truet luftvei/fare for truet luftvei
 • -Skallebrudd/impresjonsfraktur
 • -Penetrerende skade på ansikt/hals/torso/ekstremiteter(proksimalt for albue eller kne)
 • -Mistanke om multiple costafrakturer
 • -Store ytre blødninger
 • -Stor knusningsskade
 • -Mistenkt brudd i to eller flere store rørknokler
 • -Mistanke om bekkenbrudd
 • -Mistanke om ryggmargskade(nevrologiske utfall)
 • -Mistanke om alvorlig skade i to eller flere kroppsavsnitt (hode/hals/thorax/abdomen/bekken/rygg/femur)
 • -eller 3.grads forbrenning >15% av kroppsoverflate (barn under 18 år >10%) eller inhalasjonsskade

 

SKADEMEKANISME:

Vurder energien pasienten har vært utsatt for

 • Bilskade eller utforkjøring:
 • >59km/t uten bilbelte eller ikke utløst airbag
 • Kjøretøyet har rullet rundt
 • Fastklemt person i kjøretøy
 • Kastet ut av kjøretøyet
 • Syklist eller forgjenger påkjørt av motorkjøretøy
 • Fall fra høyde >3meter, lavere terskel hos barn og >65 år

 

Hvis JA i SKADEMEKANISME og:

 • Alder >65 år
 • Alder < 5 år
 • Alvorlig grunnsykdom
 • Gravid pasient >uke 20
 • Økt blødningsfare (antikoagulasjon)
 • Ruspåvirkning