Analyser

Clostridium tetani IgG

10.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon 

Vurdering av vaksinestatus etter vaksinasjon mot clostridium tetani.

 

Analysen er ikke egnet for å diagnostisere aktuell infekjson.

Rekvirering 

Lokal rekvisisjon kan benyttes.

 

Husk å påføre relevant klinisk informasjon.

Prøvemateriale 

Utførende laboratorium 

Avdeling for immunulogi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus.

Forventet svartid 

Analysen utføres ukentlig.

Undersøkelsesprinsipp 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Nyttige lenker 

Se Vaksinerespons Tetanus IgG antistoff i analyseoversikten.no