Analyser

Zikavirus IgG

  Sendeprøve: St.Olav hospital
23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus under graviditeten.
  • Menn som har oppholdt seg i land med Zikavirus og har gravid seksualpartner.
  • Kvinner eller par som har opphold seg i land med Zikavirus og som planlegger snarlig graviditet.
  • Personer med mistenkt Zikavirusinfeksjon.

 

Rekvireres sammen med Zikavirus IgM.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å oppgi opphold i endemisk område for Zikavirus og tid siden siste mulige smittedato.

Prøvetaking og behandling 

Ved testing av asymptomatiske gravide som har oppholdt seg i land med Zikavirus skal prøve tas tidligst 12 dager etter hjemkomst. Dersom denne er negativ skal ny prøve tas 4 uker etter hjemkomst.

 

Ved testing av asymptomatiske menn med gravid seksualpartner og kvinner eller par som planlegger graviditet, skal prøve tas tidligst 4 uker etter hjemkomst.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA

Utførende laboratorium 

St.Olav

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-7 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege ved mikrobiologisk avdeling tolker resultatet og kommenterer svaret basert på foreliggende klinisk informasjon. Enkelte prøver videresendes Folkehelseinstituttet for videre analyse.

Merknader 

Zikafeber er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.