Utpost

31.01.2021Versjon 1.2Forfatter: Gerrit Hendrik de Pater

Definisjon 

De mest vanlig brukte anestesi/sedasjonsmetoder til diverse prosedyrer/inngrep utført på Utpost-seksjonen

Generelt 

De fleste prosedyrer (se oversikt over avdelinger og inngrep) kan gjennomføres ved hjelp av ett av følgende alternativer:

 

KA-SPV (kortvarig anestesi med spontanventilerende pasient på maske)

  1. Propofol* 3-5 mg/kg iv eller Thiopental* 6–10 mg/kg iv
  2. alfentanil 10-20 µg/kg iv. 1–2 min før smertestimulus
  3. (Evt. midazolam 0,07–0,1 mg/kg iv)

 

GA-TIVA (total intravenøs anestesi  med intubasjon el. larynxmaske**)

  1. Remifentanil 2-3 µg/kg iv Propofol* 2–4 mg/kg iv
  2. Propofol* 3-5 mg/kg iv eller Thiopental* 6–10 mg/kg iv
  3. Evt. Suxamethonium* 1,5-2 mg/kg iv eller Rocuronium 0,6-1,2 mg/kg iv eller mivacurium 0,2–0,3 mg/kg iv

 

Anestesivedlikehold med Remifentanil og Propofol kontinuerlig på pumpe

 

GA-Gass (generell gassanestesi med intubasjon ev. larynxmaske **)

  1. Sevoflurane
  2. suxamethonium* 1,5-2 mg/kg iv. eller Rocuronium 0,6-1,2 mg/kg iv eller mivacurium 0,2–0,3 mg/kg iv.
  3. Remifentanil eller alfentanil ved behov

 

*Dette er doser beregnet på barn, se også prosedyrene Generell anestesi og  Total intravenøs anestesi (TIVA).

 

** Ikke muskelrelaksantia ved bruk av larynxmaske, tilstreb spontanventilasjon.

 

 

AVDELING

PROSEDYRE

ANESTESI

KOMMENTAR

Barne-

klinikken

Benmarg

 KA-SPV

 Barn < 1 år alltid på stue 22, på indikasjon også eldre barn.

Leddpunksjon

Leverbiopsi, evt. andre ultralydveil. biopsier

Spinalpunksjon

 

Hjerteavd.

 

Elektro- konvertering

Propofol 0,75-1 mg/kg

 

 

 

Radiofrekvens-ablasjon (RFA)

GA-TIVA

 

TØE

Kjevekir. avd.

Tannbehandling

GA-TIVA

Oral/nasal intubasjon etter avtale med kirurg/ tannlege. Kun unntaksvis nasal intubasjon til små barn. Sistnevnte gjøres i så fall av spesialist.

Kjeveortopediske inngrep

Kreftbeh.

Strålebehandling

Propofol infusjon

Ofte nødvendig med høye doser. 

Brachyterapi

Sedasjon med propofol eller midazolam og alfentanil

 

 

Medisinsk undersøkelse

Gastro-/koloskopi

GA-TIVA eller Gass

KA-SPV til enkle gastroskopier

PEG/MIC-Key

Øsofagusblokking

POEM krever full relaksasjon og TOF Watch. RSI-innledning.

POEM/TEM

Nyrebiopsi (barn)

KA-SPV

Gjøres på stue 22.

Nevrokir. avd.

Strålekniv

GA-TIVA

 

Sevofluran i stedet for propofol til barn under selve stråleknivseansen grunnet langvarig prosedyre.

Innledes på stue 22, deretter MR og strålekniv.

Psyk.

 ECT

Thiopental 1–3 mg/kg

eller

Propofol 1.5–2 mg/kg

eller

Ethomidate

0,2-0,3mg/kg

og

Suxamethonium

0,5–1 mg/kg

Atropin på indikasjon

 

Vurdere Robinul 0,2 – 0,4 mg iv 20 min. før ECT ved betydelig salivasjon

 

Sovemiddel velges ut fra anfallslengde, anfallskvalitet og eventuelle bivirkninger

 

Evt. Alfentanil 10 microgr./kg iv for å redusere sovemiddeldose

Lunge poliklinikk

Bronchoskopi

GA-TIVA

Stor tube, gi ev. morfin mot hoste postop. Evt. LM.

Parkbygget

PET-CT/PET-MR/MIBG

Propofol infusjon/spontanventilerende pasient

 

 

AVDELING

PROSEDYRE

ANESTESI

KOMMENTAR

Rad. avd.

CT/MR

KA-SPV

Intubasjon/LM på indikasjon

Termokoag. av osteoide osteomer

GA-TIVA

Obs. smerter etter termokoagulasjon av osteoide osteomer

Stenting av luftvei

Stor tube, gi ev. morfin mot hoste postop.

Stenting eller perkutan drenasje av galleveier/

sclerosering av levercyster

GA-TIVA,

evt. sedasjon med midazolam/fentanyl/  alfentanil,

evt. sedasjon med propofol/remifentanil (TCI)

 

Pas. til sclerosering av levercyster må kunne samarbeide peroperativt

Innl. av pyelosto-mikateter

 

Angiografier

GA-TIVA

Vurder intubasjon.

Monitorering 

Standardmonitorering (EKG, SpO2, kapnografi og Non-invasiv BT-måling) er som regel nok. I sjeldne tilfeller er det indisert med invasiv BT-måling. Av og til holder det med kun SpO2 og/eller kapnografi (meget kortvarige prosedyrer med spontanpustende pasient).