Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Neisseria gonorrhoeae (gonokokk) dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Turid Høiem, Nils Olav HermansenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om Neisseria gonorrhoeae infeksjon (aktuell infeksjon eller smitteoppsporing)
  • Screening av risikoutsatte grupper
  • Konjunktivitt hos nyfødte

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Ønske om dyrkning mtp Neisseria gonorrhoeae må spesifiseres i rekvisisjonen.

Alle prøver bør også undersøkes med Neisseria gonorrhoeae DNA.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Prøver sendes til laboratoriet så raskt som mulig, helst innen 6 timer.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektiv skål.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Rikelig/Moderat/Sparsom vekst av Neisseria gonorrhoeae.

Ingen vekst.

Svartid 

2-5 dager.

Tolkning 

Funn av Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) er alltid klinisk signifikant.

Merknader 

  • Neisseria gonorrhoeae overlever bare i svært kort tid utenfor menneskekroppen og tåler transport dårlig, selv i egnede transportmedier. Risikoen for et falskt negativt resultat er stort. Det anbefales å alltid supplere med Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR undersøkelse) som er en mer sensitiv undersøkelse.
  • Lokalisasjonene hals og anus har spesielt dårlig sensitivitet ved dyrkning. Allikevel anbefales det å alltid dyrke fra disse lokalisasjonene for å forsøke å få gjort resistensundersøkelse.
  • Gonoré er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.
  • Gonoré er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.