Abscess-/pussmateriale

16.09.2022Versjon 0.4

Prøvetaking 

Forsendelse 

Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

 

Blodkulturflasker settes direkte i inkubator ved med.biokjemi.