Analyser

Staphylococcus aureus DNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om Staphylococcus aureus infeksjon der bakteriologisk dyrkning ikke gir vekst.

Undersøkelsen er særlig indisert hvis pasienten har fått antibiotika forut for prøvetaking.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvematerialet legges i steril slagfast beholder. Sendes til laboratoriet så raskt som mulig. 

Undersøkelsesprinsipp 

S. aureus DNA påvises ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Ikke akkreditert analyse.