Analyser

Hepatitt B virus DNA kvantitering

11.04.2024Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Se Hepatitt B (HBV).

 

Analysen skal ikke benyttes til primærdiagnostikk av HBV-infeksjon.

Prøvemateriale 

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HBV DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist HBV DNA (IU/mL)/Ikke påvist.

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

 

I prøver med lav virusmengde vil man kunne få svar der HBV DNA er detekterbart, men der verdien ligger under testens måleområde. Dette vil angis som HBV DNA < 10 IU/mL. Disse resultatene kan i praksis tolkes som "ikke påvist" i overvåkning av behandling.