Sternoclavicular leddsinstabilitet - Kronisk

03.11.2022Versjon 1.5Forfatter: Berte Bøe og Ragnhild Støen

Klinikk 

Smerter omkring sc-leddet og ved fremre instabilitet, synlig økt bevegelighet i leddet. Instabiliteten ses tydeligst ved bevegelser av armen over skulderhøyde. Kan oppstå etter traumatiske luksasjoner, men også etter minimale traumer hos hyperlakse pasienter. Kan ledsages av vegetative symptomer ved bakre luksasjoner der mediale clavicula komprimerer mediastinale strukturer.

Diagnostikk 

Diagnosen er klinisk ved fremre luksasjoner og subluksasjoner som provoseres ved bakoverføring av armen i 90 grader abduksjonsstilling. Billed diagnostikk med ct eller mr er kun nødvendig ved bakre luksasjoner og da først og fremst for å se relasjon til mediastinale strukturer. Forekomst av avslåtte fragmenter og osteofytter beliggende posteriørt mot mediastinum kan også være nyttig informasjon preoperativt.

Klassifikasjon 

Bak og Fogh har publisert en klassifikasjon type 1 a-c (akutte skader) og 2 a-c (kroniske skader). Denne er imidlertid er lite brukt.

Behandling  

Mange pasienter kan behandles konservativt, eventuelt med aktivitets tilpasning. Noen har vedvarende plager tydelig relatert til den økte bevegeligheten/instabiliteten i leddet og kan tilbys 8-talls plastikk med hamstrings sene. Pasienter med fremre instabilitet kan opereres av kompetent kirurg uten spesielle forholdsregler. Ved bakre luksasjoner må behovet for tilgjengelig thorax-kirurgisk ekspertise og beredskap nøye vurderes.

 

Kroniske post traumatiske smertetilstander der leddet er stabilt uten synovit og/eller hydrops kan vurderes for reseksjon av mediale clavicula ende. Smertetilstander med lokalisert hevelse ses ofte relatert til både inflammatoriske leddlidelser og artrose. Disse egner seg etter vår erfaring dårlig for operativ behandling på bakgrunn av betydelig økt risiko for sårproblemer og infeksjon som ved denne anatomiske lokalisering kan få fatale konsekvenser. Negative reuma prøver utelukker ikke inflammatorisk leddlidelse og en bør utvise stor tilbakeholdenhet med operative inngrep hos disse pasientene uten kjent adekvat traume i anamnesen.

Etterbehandling 

Fri passiv og aktiv bevegelighet under skulderhøyde. Plastikk opererte må unngå tunge aktiviteter i og over skulderhøyde (benkpress, push-ups) i minimum 3 måneder. Idrett først etter 6 måneder.

Kontroll 

Fysio etter 2 og 6 uker. Funksjonskontroll operatør etter 3 måneder

Komplikasjoner 

Peroperativ skade på mediastinale strukturer er en fryktet og potensielt letal komplikasjon. Høyere forekomst av postoperative sårinfeksjoner enn normalt ved elektive rene inngrep. Cute bakterie acne er vanlig agens. Keloid dannelse i arret.

Prognose  

Høy pasient tilfredshet hos plastikk opererte. Residiv av instabilitet er sjelden.

Referanser 

  1. Bak K, Fogh K: Reconstruction of the chronic anterior unstable sternoclavicular joint using a tendon autograft: Medium-term to long-term follow-up results. Journal of Shoulder and Elbow surgery 2014