Analyser

Fæces multipleks PCR

02.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon 

Gastroenteritt hvor diagnostisk avklaring har relevans for behandling, isolasjon og/eller smitteoppsporingsarbeide.

Prøvemateriale 

Fæces (FecalSwab)

Prøvetaking og forsendelse 

Se Fæcesprøver under kapittelet Prøvetaking.

 • Må sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare.
 • Bør oppbevares i kjøleskap og undersøkes innen 3 døgn etter prøvetakning.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av de beskrevne gastroenteritt-agens ved hjelp av sanntids polymerasereaksjon (PCR).

 

Allplex GI-Bacteria (I) Assay

Allplex GI Bacteria (II) Assay
(bare på spesiell indikasjon)

EIEC/Shigella spp. (Sh/EI)

Camphylobacter spp. (Cam)

Yersinia enterocolitica (Yer)

Vibrio spp (Vib)

Clostridium difficile toxin B (CdB)

Aeromonas spp. (Aer)

Salmonella spp (Sal)

EHEC/STEC, gen stx1/2 (stx1/2)

EPEC, gen eaeA (eaeA)

ETEC, gen lt/st (lt/st)

EAEC, gen aggR (aggR)

C.difficile, hypervirulent (CD hyper)

E.coli O157 (O157)

 

Allplex GI Virus Assay

Allplex GI Parasite Assay

Astrovirus (ASV)

Norovirus GII (NVG2)

Norovirus GI (NVG1)

Adenovirus (ADV-F)

Sapovirus (SV)

Rotavirus (ROV)

 

Blastocystis hominis (BH)

Giardia lamblia (GL)

Dienatamoeba fragilis (DF)

Entamoeba histolytica (EH)

Cyclospora cayentanensis (CC)

Cryptosporidium spp. (CR)

 

Utførende laboratorium 

Molde

 

Akuttpanel: Molde & Ålesund

Utføres bare etter avtale med vakthavende mikrobiolog

Svar 

Påvist / Ikke påvist for hver enkel analyse

Svartid 

2-3 dager

 

Akuttpanel: 1-2h

Merknader 

Følgende tilstander er nominativt meldipliktige til MSIS (Gruppe A)

 • Campylobacteriose
 • Cryptosporidium-infeksjon
 • Enteropatogen E. coli-enteritt
 • Giardiasis
 • Paratyfoidfeber
 • Salmonellose
 • Shigellose
 • Tyfoidfeber
 • Yersiniose

Se også MSIS meldepliktige sykdommer for komplett oversikt.

 

Opplysning om smittested er viktig med tanke på å oppdage innenlands matbårne utbrudd så tidlig som mulig.